Konkreettisia tekoja kiertotalouden edistämiseksi

Olemme olleet mukana kiertotaloutta edistävässä Circural Economy goes East and West (CEGO) -hankkeessa, ja olemme kehittäneet omia liiketoimintaprosesseja kiertotalouden näkökulmasta.

Vuosi 2023 on alkanut kierrätysasteen nousulla

Yksi tulevaisuuden tavoitteistamme on rakennustyömaiden kierrätysasteen nostaminen 70 prosenttiin. Valtioneuvoston asetuksen mukaan rakennus- ja purkujätteestä tulee kierrättää tai hyödyntää 70% muutoin kuin energiana tai polttoaineen valmistuksessa. Pienet askeleet ja toimintatapojen muutokset viime vuoden puolella ovat johtaneet kierrätysasteen kasvuun, mutta todellisuudessa matka on vasta alussa. Materiaalihyötykäytön osuus tulee olemaan ratkaisevassa roolissa tulevina vuosina.  

Tällä hetkellä syntypaikkalajittelu, eli jätteiden lajittelu syntypaikalla (meidän tapauksessamme rakennustyömaalla) on isossa roolissa onnistuneeseen kierrättämiseen. Siinä on kuitenkin omat haasteensa, joita emme yksinään voi ratkaista.  

Kesällä 2023 jätehuollon yhteistyökumppanimme ottaa käyttöön uuden, tekoälyyn perustuvan automatisoidun robottilajittelulinjan jätteiden käsittelyä varten. Tämä mahdollistaa sen, että iso osa työmaalla tapahtuvasta lajittelusta siirtyy kierrätyslaitokselle.  

Ota termistö haltuun!

Materiaalihyötykäyttöön menevät jätejakeet nostavat kierrätysastetta ja nämä jakeet käytetään materiaalina uudestaan (esim. kipsijäte päätyy uudelleen kipsilevyjen valmistukseen ja siten uudelleen talonrakentamiseen).  

Energiahyötykäyttöön menevät jätejakeet poltetaan ja siitä tuotetaan energiaa, esimerkiksi kaukolämpöä.  

Kiertotaloudella tarkoitetaan sellaista tuotanto- ja kulutusmallia, jossa olemassa materiaalit ja tuotteet hyödynnetään mahdollisimman pitkälle lainaamalla, vuokraamalla, uudelleen käyttämällä, korjaamalla, kunnostamalla ja kierrättämällä. Näin tuotteiden elinkaari pitenee. 

Käytännössä tämä merkitsee jätteen määrän vähentämistä minimiin. Kun tuote tulee elinkaarensa päähän, sen materiaalit pyritään aina kun mahdollista yhä hyödyntämään, jolloin ne luovat lisäarvoa uudelleen. (Viite: 20151201STO05603, Europarlamentti, 2022) 

Toimintakyky ja kehityskohteet

Millaisilla toimilla kehitetään kiertotalouden kannalta tärkeitä osa-alueita? 

  • Työmaakulttuurin päivitys 

luodaan kierrätyksestä ja syntypaikkalajittelusta avoin keskustelu sekä autetaan työnjohtoa ja urakoitsijoita suunnittelemaan ja ennakoimaan jätteiden lajittelu, hävikin vähentäminen sekä vastuullisten materiaalien hankinta. 

  • Tuodaan uusia tapoja lajitella 

erityisesti työmailla, joissa on tilanpuutetta 

  • Kartoitamme kumppaniverkostosta toimijat 

jotka ovat valmiita sitoutumaan kiertotalouden kehittämisen ehtoihin. Lähtökohtaisesti kannustetaan omaa kumppaniverkostoa ja rakennamme ekosysteemiä, jossa ”peliä” pelataan yhteisillä säännöillä.

 

3 esimerkkiä kierrättämisestä

 

  1. Tyhjensimme varaston ja laitoimme materiaalin kiertoon

Tyhjensimme alkuvuonna varastoamme, jonne vuosien varrella oli kertynyt ylijäämäisiä rakennusmateriaaleja ja -tarvikkeita. Kierrätimme materiaalit, jotka olivat avatuissa pakkauksissa, kuluneita tai hieman vaurioituneet ja pölyyntyneet. Näitä olivat esimerkiksi erilaiset puumateriaalit ja akustiikkalevyt ja -villat. Saimme näin vähennettyä jätteeksi joutuvan materiaalin määrää selvästi.

 

  1. Kierrättäminen pienellä työmaalla ON mahdollista

Yksi korjausrakentamisen ja kierrättämisen haasteista kantakaupungin alueella on tilan puute. Lajittelupisteille ja jätelavoille on hankala löytää paikkaa. Ratkaisu löytyi nopeasti ja mutkattomasti jätehuollon yhteistyökumppanimme Kuljetusringin kautta. Jätejakeet, kuten villa ja kipsi jaoteltiin omiin värikoodattuihin jätesäkkeihin. Puu ja metalli olivat erillään irtonaisina ison kokonsa vuoksi. Kohteessa oli 1. kerroksen parveke, johon jätteet välivarastoitiin. Tilasimme parvekkeen alle lava-auton, johon heitimme värikoodatut säkit järjestyksessä ja sovitimme kuskin kanssa, missä on mitäkin. Jo seuraavana päivänä jätteet olivat poissa työmaalta. Materiaalihyötyaste oli huimat 87%. Tätä lähdemmekin jatkossa tavoittelemaan jokaisella työmaalla.

 

  1. Yksi lava – neljä jaetta.

Viime syksynä otimme Helsingin kantakaupungin alueella olevalle rakennustyömaalle pilottikäyttöön ratkaisun, jossa yhteen kannelliseen lavaan oli jaoteltu neljä kappaletta kahden kuution kokoista suursäkkiä. Säkit olivat käytössä aina kustakin työvaiheesta syntyvän jätteen mukaan. Tällä tavalla saimme kierrätettyä jätteisiin päätyviä materiaaleja paremmalla kierrätysasteella.

Kartoitamme kumppaniverkostoamme ja rakennamme ekosysteemiä, jossa ”peliä” pelataan yhteisillä säännöillä.”

Nikita Pimenov

Ympäristövastuu tarkoittaa meille konkreettisia tekoja omassa toiminnassamme. Olemme sitoutuneet säästämään luonnon resursseja ja lisäämään positiivisia vaikutuksia ympäristöön.

Add Your Heading Text Here

10 tasokasta omakotitaloa Espoon Iirislahdessa (valm. 2019)
Toimimme hankkeen päätoteuttajana.